CTP Zet 3, Zet 7 Brno

    Železobetonové konstrukce