Certifikace

Naše společnost zavedla v roce 2004 systém řízení jakosti dle certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Od následujícího roku pak nastavila i systém managementu a ochrany zdraví při práci dle požadavků OHSAS 18001:1999 a systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005. Poslední zavedený systém bezpečnosti informací dle certifikátu ČSN ISO/IEC 27001.

Tyto systémy jsou pravidelně aktualizovány, stejně jako tyto, kterými se společnost certifikovala od roku 2010: