O společnosti

ZIPP Brno s.r.o. je stavební firmou zabývající se projektováním a statikou železobetonových konstrukcí, dodávkou staveb na klíč, poskytováním dopravních služeb, pronajímáním jeřábů a montážních plošin a v menším rozsahu i zámečnickou a opravárenskou činností. V současné době patří mezi střední stavební firmy a zajišťuje zakázky po celé ČR.

Společnost působí na trhu od roku 1994. Byla založena skupinou pracovníků tehdejších Montovaných staveb Brno a.s. a společností ZIPP Bratislava spol. s r.o. Zkušenosti a tradice obou subjektů zůstaly zachovány i v nové společnosti a tím byl dán i specializovaný charakter její hlavní činnosti, a to je dodávka a montáž železobetonových konstrukcí.

V průběhu dalších let společnost věnovala značné finanční prostředky na pořízení nových mechanismů a dalšího technického vybavení nutného pro rozvoj a modernizaci výrobních činností. Pro zefektivnění práce a pružnější reakci na požadavky zákazníků byla vybudována vlastní projekční kapacita v oblasti statiky železobetonových konstrukcí a postupné rozšíření výrobního programu i do oblasti generálních dodávek staveb.

Hospodářský výsledek společnosti je, i přes ekonomickou krizi, každoročně stabilní, a to umožňuje realizaci kompletních zakázek většího finančního objemu.

O kvalitě realizovaných zakázek svědčí i to, že klientelu tvoří jak soukromé tuzemské subjekty, tak i zahraniční, což potvrzuje schopnost firmy prosadit se na náročném stavebním trhu, kde je stále více požadována komplexnost, rychlost a spolehlivost.