PARKOVACÍ DŮM CČM – PRAHA

    Železobetonové konstrukce